22.06.2017 Trst za Evropsko prestolnico znanosti v letu 2020

16.06.2017 Kučan pri SKGZ

VČLANI SE
V SKGZ

Kongres SKGZ je v letu 2009 sprejel predlog, da se krovna organizacija okrepi s člani posamezniki, ki bi pripomogli k rasti organizacije in njeni utrditvi.
(Poziv k včlanjevanju)
(Pristopna izjava)
Tudi jaz sem SKGZ. Včlani se! Mnenja vseh za skupno rast

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

O seji deželnega tajništva

26.03.2012


Deželno tajništvo Slovenske kulturno-gospodarske zveze je na zadnjem zasedanju posvetilo največjo pozornost pripravi deželnega kongresa, ki bo potekal maja v Trstu in Špetru. Glavni poudarek so člani vodstva dali razvoju krovne organizacije in manjšinske skupnosti nasploh. S tem v zvezi bo SKGZ - piše v sporočilu za javnost - še naprej delovala kot kohezijski akter in se zavzemala za povezovanje in sodelovanje z vsemi sredinami, saj meni da morajo postati potrebe in pričakovanja naše narodne skupnosti skrb vseh in ne samo manjšine.
Zato se krovna organizacija s svojimi pobudami vključuje v širše dinamike tega prostora in se ne omejuje izključno na notranje manjšinske tematike, kot je bilo povedano tudi na zelo uspelem večeru o 130. letnici dnevnika Il Piccolo. Bivši vladni podtajnik Miloš Budin in odgovorni urednik tržaškega dnevnika Paolo Possamai sta bila v velikem sozvočju tudi glede vprašanj sožitja in čim večje razpoznavnosti tako slovenske kot drugih skupnosti, ki v tem prostoru sobivajo. »Seveda ta dejavnost predstavlja dodatno breme za SKGZ, saj njena prioritetna skrb ostaja uveljavljanje manjšinskih pravic na vseh nivojih.«
Po kateri poti pa lahko najbolj učinkovito uveljavimo naše pravice? To je vprašanje na katerega imamo znotraj naše skupnosti različne poglede, kar prihaja vedno bolj do izraza. Po mnenju vodstva SKGZ to dejstvo ni apriori negativno, saj vsi venomer poudarjamo bogastvo pluralizma, tudi če zasledujemo iste cilje po različnih poteh. »Ključnega pomena pa nedvomno ostaja trezno in odgovorno spoštovanje med nami, kjer različno misleče ne bi smeli obtoževati izdajalstva, predvsem pa bi se morali naučiti normalne dialektike in skupaj poiskati kompromise.«
SKGZ se ne bo izneverila osnovnim principom demokratičnega soočanja in bo vedno iskala dialog tudi s tistimi, ki se z njenimi pristopi ne strinjajo. Prvi njeni sogovorniki ostajajo članice in člani, s katerimi želijo stalno interagirati po tradicionalnih poteh (odbori, kongresi, idr.) in s sodobnimi pristopi (spletna stran, facebook, newsletter itd.). Prepričani so namreč, da ob številnih nerešenih ali tudi novih vprašanjih, se ne moremo izogniti soočenju z novimi izzivi, ki dajejo naši narodni skupnosti neslutene razvojne možnosti.
Dinamična družba zahteva jasno vizijo, učinkovito strategijo, predvsem pa točno zastavljene cilje, meni SKGZ. To bo tudi glavna naloga bližajočega kongresa, na katerem bodo izhajali iz aktualnih in bodočih potreb naše narodne skupnosti. Te potrebe se kažejo predvsem v sedanji šolski populaciji, na katero moramo gledati z največjo pozornostjo in v katero bomo morali vlagati največ možnih resurzov tudi v hudi finančni krizi, ki nas bo še bolj kot doslej prizadela.
S tem v zvezi je vodstvo SKGZ ponovno izpostavilo zelo kritično stanje, ki se nakazuje manjšinskim medijem, v prvi vrsti Primorskemu dnevniku in Novemu Matajurju, zaradi sprememb državnih zakonov o tisku, ki bodo skoraj gotovo namenjali manj sredstev tudi našim zamejskim medijem. SKGZ računa, da bo tudi o teh vprašanjih tekla beseda na torkovem srečanju med slovenskim in italijanskim zunanjim ministrom. V spomenici ministru Karlu Erjavcu je skupno manjšinsko zastopstvo ob medijskem vprašanju izpostavilo tudi problem sistemskega financiranja manjšinskih organizacij, ustanovitev vladnega manjšinskega omizja ter državnega volilnega zakona. V pripravi na deželni kongres bo SKGZ nadaljevala s prirejanjem tematskih srečanj, ki bodo namenjena jeziku, kulturi, univerzi in slovenskemu šolstvu. Osnova za posvet SKGZ o šolstvu bo anketa, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut.