22.06.2017 Trst za Evropsko prestolnico znanosti v letu 2020

16.06.2017 Kučan pri SKGZ

VČLANI SE
V SKGZ

Kongres SKGZ je v letu 2009 sprejel predlog, da se krovna organizacija okrepi s člani posamezniki, ki bi pripomogli k rasti organizacije in njeni utrditvi.
(Poziv k včlanjevanju)
(Pristopna izjava)
Tudi jaz sem SKGZ. Včlani se! Mnenja vseh za skupno rast

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

Uveljavljanje jezikovnih pravic

Pravica do imena in priimka

V zadnjem času z veseljem ugotavljamo, da se čedalje več pripadnikov slovenske manjšine v Italiji odloča za ponovno pridobitev izvornega priimka ali za pridobitev slovenske oblike imena. S tem se želijo rešiti zadrege, v kateri se znajdejo v družbi, kjer jih Slovenci poznajo z enim imenom, Italijani pa z drugim.

Po odobritvi zaščitnega zakona je postopek mnogo enostavnejši, obenem pa zakon določa, da je brezplačen. To je še dodatna spodbuda. Pogosto pa se zatakne pri banalnih vprašanjih: kaj narediti, kako sestaviti prošnjo, kam jo vložiti...

Ta priročnik je nastal z namenom, da strnjeno povzame osnove pravnih virov, ki zagotavljajo vsakemu državljanu neodtujljivo pravico do svojega imena in priimka v izvorni obliki. Želi nuditi pregled nad zakonskimi določili, ki urejajo postopek za udejanjenje te pravice in ponazoriti potek postopkov s praktičnimi napotki in primeri.

Pred vami je brošura, ki vam bo omogočila enoten vpogled v raznovrstne podatke in vam poenostavila delo, ko se boste odločili za izpeljavo postopka.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi te brošure, še zlasti pa prijaznemu osebju Urada za slovensko manjšino na Občini Gorica (dr. Tanja Curto in dr. Nika Simoniti Jenko) za koristne napotke pri iskanju gradiva.