22.06.2017 Trst za Evropsko prestolnico znanosti v letu 2020

16.06.2017 Kučan pri SKGZ

VČLANI SE
V SKGZ

Kongres SKGZ je v letu 2009 sprejel predlog, da se krovna organizacija okrepi s člani posamezniki, ki bi pripomogli k rasti organizacije in njeni utrditvi.
(Poziv k včlanjevanju)
(Pristopna izjava)
Tudi jaz sem SKGZ. Včlani se! Mnenja vseh za skupno rast

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

Seja Izvršnega odbora SKGZ v Kulturnem domu v Gorici

06.03.2017


Kulturni dom v Gorici je veliko več kot ena izmed organizacij slovenske narodne skupnosti, saj gre za središče dialoga in jezikovne strpnosti med Italijani, Slovenci in Furlani. V vseh teh letih je ustvaril pozitivno in propozitivno klimo, ki je edina osnova za premagovanje napetosti iz preteklosti. Obenem si v Ulici Brass posebej prizadevajo za povezovanje širšega goriškega prostora in sodijo med redke ustanove, ki imajo stike s sorodnimi organizacijami v Novi Gorici. O vlogi in perspektivah kulturno-športnega središča je tekla beseda na ponedeljkovi seji Izvršnega odbora SKGZ, ki je potekala v prostorih goriškega KD. Po ogledu objekta so predsednik Igor Komel in člana upravnega sveta Renza Pelesson in David Ambrožič orisali dejavnosti in podčrtali odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo predvsem zaradi finančnih težav. Objekt potrebuje namreč izredne posege, kot sta obnova celotne kritine in zamenjava dotrajanih sedežev v veliki dvorani. Predvideni strošek presega 150 tisoč evrov. Podatki iz prejšnje sezone kažejo na izredno aktivnost centra, v katerem se je zvrstilo 200 pobud s 30 tisoč obiskovalci in 15 tisoč prodanimi vstopnicami, športni prostori pa beležijo približno 1.500 obiskov mesečno. Kljub temu pa se je v zadnjih letih dotacija za redno dejavnost, ki jo Kulturni dom prejema od Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Dežele FJK, znižala za skoraj 30%. Zaradi tega je vodstvo KD moralo večkrat uvesti dopolnilno blagajno za zaposlene. V nadaljevanju seje, ki jo je vodil predsednik Rudi Pavšič, so pozitivno ocenili sodelovanje med Kulturnim domom in Centrom Bratuž, kar bi veljalo še nadgraditi. Potrebno pa je, da v obeh centrih potekajo dejavnosti, ki krepijo dobre odnose v manjšini, ne pa vnašajo v naš prostor zdrah iz preteklosti, ki so značilne za nekatere kroge v Slovenije. Danes bi kazalo vse energije usmeriti čim bolj enotno v skrb za bodočnost. Slovenska kulturno-gospodarska zveza se je v preteklih tednih intenzivno posvečala tudi Slovenskemu stalnemu gledališču s ciljem, da se na skupščini oblikuje novo vodstvo, ki naj bo izraz skupnih izbir in ki ne bo vnašalo v teater napetosti. V preteklih letih so predstave SSG prejele pomembna priznanja, kar dokazuje kakovost gledališča, iz upravnega vidika pa gre izpostaviti urejeno finančno sliko. Naslednji upravni svet pa se bo moral spopasti z novimi izzivi: umetniško vodstvo bo moralo iskati v gledališču z ene strani povezanost z umetniško produkcijo prostora, iz katerega nastaja, z druge pa evropskost mesta, v katerem deluje. Ob skrbi za upravno učinkovitost celotne ustanove pa bo treba delati tudi na okrepitvi igralskega ansambla in še bolj učinkovito osmisliti Kulturni dom v Trstu oz. dvigniti dostojanstvo osrednjega kulturnega hrama Slovencev v Italiji.

Trst, 1. marca 2017


Člani Izvršnega odbora SKGZ z ravnateljem KD Igorjem Komelom