Dokumenti

Poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije sprejeto na zasedanju v Vidmu (27.junija 2000)
Posredovani Konvenciji 14. julija 2004 v dokumentu Za moderno večkulturno in večjezično deželo, spoštljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost
Dokumentacija in razpravno gradivo o stanju in postopkih uveljavljanja jezikovnih pravic manjšine
Evropski projekti s soudeležbo Slovenske kulturno gospodarske zveze