Dokumenti in stališča

Dokument sprejet na seji Deželnega sveta SKGZ 5. julija 2010
Dokument želi prispevati k transparentnosti delovanja krovne organizacije