Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Dvosmerni smerokazi pri Štandrežu

04/12/2014
Smerokazi pri Štandrežu
Vprašanje dvojezičnih smerokazov na obnovljenem krožišču pri Štandrežu ostaja nerešeno. Zato se je tajnik Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) Livio Semolič odpravil k predsedniku družbe Autovie Venete, Emiliu Terpinu. Srečanja na sedežu podjetja v Trstu se je udeležil tudi senator Francesco Russo; do sestanka je prišlo tudi po njegovi zaslugi. Russo je izrazil pričakovanje, da bo Terpin prispeval k dokončnemu razpletu, saj se zadeva vleče že več kot leto dni.
Semolič je obnovil potek dosedanjega dogajanja in izrazil začudenje, da se moramo še vedno ukvarjati s tem vprašanjem, potem ko je bilo že nič koliko srečanj na vseh ravneh in ob prisotnosti številnih sogovornikov, od goriškega prefekta in župana do predstavnikov Anasa in družbe Autovie Venete. Prisotnim je Semolič pokazal zapisnike dosedanjih sestankov, iz katerih jasno izhaja, da se morata Autovie Venete in Anas med sabo koordinirati ter v skladu z zakonom namestiti dvojezične smerokaze na območju, ki ga predvideva zakon 38/2001 oz. kjer je predvidena vidna dvojezičnost na podlagi odlokov predsednika deželne vlade. Poudaril je tudi, da na sestanku z deželnim direktorjem Anasa Giuseppejem Ferraro, ki ga je organizirala poslanka Tamara Blažina, je bilo izpostavljeno, da podjetje podpira postavitev dvojezičnih smerokazov, kar je naknadno formalno izjavil v pisni obliki. Ferrara je tedaj še sporočil, da vsedržavni načrt podjetja predvideva specifična finančna sredstva za zamenjavo enojezičnih smerokazov z dvojezičnimi od leta 2015 dalje.
Semoličevi sogovorniki v Trstu so prikazali dokaj kompleksno sliko, ki zadeva krožišča ob glavnem vhodu v Gorico, saj so na razdalji nekaj deset metrov na raznih glavnih ali stranskih cestiščih v neposredni bližini avtocestnega odseka Vileš-Gorica za njihovo upravljanje odgovorni kar štirje koncesionarji. Poleg Autovie Venete in Anasa sta zanje pristojna tudi podjetje FVG Strade in goriška občina, ki je sicer edina poskrbela za dvojezične smerokaze za Gorico in Štandrež. Predstavniki Autovie Venete so tudi opozorili, da dvojezični naziv na cestnih znakih lahko imajo samo tisti kraji, ki so dejansko dvojezični, ne pa ostali, kot sta na primer Benetke ali Videm, kar bo sicer potrebno še preveriti.
»Še vedno je kar nekaj nedorečenosti, ne nazadnje tudi glede pravil cestnega zakonika, ki bi zahtevala določeno doslednost in koordiniran nastop vseh pristojnih koncesionarjev, seveda ob spoštovanju obstoječe zakonodaje. Tako bi se izognili tudi pravemu babilonu, ki ga opažamo pri marsikaterem krožišču (npr. na Opčinah), kjer so na istem mestu kraji večkrat različno označeni,« je tržaške pogovore ocenil Semolič. Ob koncu srečanja je Emilio Terpin dal nalogo sodelavcem, naj zadevo dokončno rešijo z zamenjavo enojezičnih smerokazov na krožišču v Gorici v dogovoru s podjetjem Anas in naj mu o tem čim prej poročajo, da bo lahko posredoval informacije Liviu Semoliču in senatorju Francescu Russu.
(Primorski dnevnik, 4. decembra 2014)