Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Pokrajinsko tajništvo SKGZ o položaju manjšine na Goriškem

27/03/2013
Gorica, 12.03.2013 - Člani pokrajinskega tajništva SKGZ
Goriško pokrajinsko tajništvo Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) je na svoji redni mesečni seji vzelo v pretres položaj manjšine na Goriškem. Ugotovitve so tako povzeli: »Glede finančne krize, ki pesti vse slovenske organizacije, so člani tajništva izrazili zadoščenje, da bodo v kratkem porazdeljena sredstva za sezono 2013, kar je pomemben dosežek glede na kritično stanje iz prejšnjega leta. Zasluga za to gre predvsem tistim parlamentarcem Demokratske stranke, ki so v sodelovanju s sen. Tamaro Blažino aktivno sooblikovali državni proračun in vanj vnesli prepotrebne popravke v korist slovenskih organizacij. Člani tajništva so opozorili tudi na dejstvo, da bo potrebno še bolj sistematično ciljati tudi na pridobitev alternativnih virov financiranja in najti nove perspektive za delovanje. V zadnjih letih smo se sicer oprijeli čezmejnih projektov, vendar je treba še bolj prepričano poiskati nove priložnosti, ki so številne, saj se na evropski ravni dogajajo velike spremembe. Posebna poglavja so namenjena mladini, evropska sredstva bodo prvič dodeljena športu, poudarek je na boju proti nedovoljenim poživilom, nasilju, diskriminaciji in netolerantnosti. Po novem bodo imeli študentje možnost zaprositi za posojilo do 12 tisoč evrov za enoletni in do 18 tisoč evrov za dvoletni magistrski program. V kriznih časih so investicije v izobraževanje in usposabljanje ključne, zato je pomembno, da ima EU programe z visokimi socialnimi standardi in da zagotavlja mobilnost kar največjemu številu študentov in mladih. Manjšinske organizacije in še posebno mladina morajo izkoristiti te priložnosti, saj bi lahko na takšen način uvedli nove dinamike v manjšini in enkrat za vselej zrasli iz svoje lupine. Zato se poraja potreba, da se med mladimi izoblikuje široka organizirana skupina, ki se bo znala suvereno vključevati v takšne projekte. Jedro te skupine je že nastalo med mladimi člani goriškega vodstva SKGZ, ki želijo privabiti medse čim več aktivnih sovrstnikov.«
V ospredju je bilo tudi vprašanje prostorov Trgovskega doma, ki so dokončani in čakajo le na predajo. Pokrajinskega vodstvo krovne organizacije »izraža razočaranje, da manjšinska skupnost, tudi zaradi hude finančne stiske, žal ni uspela vsaj za sedaj vsebinsko oplemenititi novih prostorov in uresničiti zastavljenih ciljev. Tudi mlačnost nekaterih uradnih manjšinskih sogovornikov je botrovala k temu, da je Komisija za Trgovski dom sprejela odločitev o začasnem odstopu prostorov v najem Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS). Zares škoda, saj smo kot manjšinska skupnost pokazali večjo zavzetost, ko je šlo za protestne shode z zahtevo o vračanju Trgovskega doma, kot pa sedaj, ki so nam obnovljeni prostori dejansko na razpolago«.
Vodstvo SKGZ tudi pričakuje, da bo prišlo čim prej do sklica umestitvene seje slovenske konzulte pri občini: »Prizadevati si bo treba, da bo mestna uprava upoštevala predloge konzulte in da se bo slednja znala v sodelovanju z občinskimi svetniki posvečati zlasti udejanjanju zaščitnih norm na območju občine, kjer je marsikaj še neuresničenega. Vsi manjšinski akterji in v prvi vrsti krovne organizacije bodo morali imeti posebno pozornost za to, da bodo javne ustanove dosledno spoštovale zaščitne norme, pripadniki manjšine pa jih redno koristili, kar žal sploh ni samoumevno. Pohvala naj gre občinskemu svetniku Davidu Peterinu, ki je premaknil z mrtve točke postopek zamenjave enojezičnih tabel v slovenskih predelih goriške občine.«
Člani pokrajinskega tajništva SKGZ so nazadnje ponovno izrazili željo in potrebo po bolj tvornem sodelovanju s sorodno krovno organizacijo, »ki se lahko udejanji le z rednim in resnim soočanjem med dvema vodstvoma v korist manjšinske skupnosti na Goriškem. Predpogoji pa so pripravljenost na skupno analizo še odprtih problemov, sproščena izmenjava mnenj in iskanje dogovorjenih rešitev, ki so lahko tudi rezultat konstruktivnih kompromisov, saj nihče od nas nima v žepu absolutne resnice«.