Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Pravno-svetovalna delavnica že deluje

03/02/2015
Prvo srečanje pravno-svetovalne delavnice
Slovenska kulturno-gospodarska zveza je pri zasledovanju uveljavljanja vseh predvidenih norm za zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji ustanovila pravno-svetovalno delavnico. Temeljna izhodišča skupine, ki jo bosta koordinirala odvetnik Saša Primosig in deželni tajnik Livio Semolič, izhajajo predvsem iz členov zakona 38/2001.
Na zadnjem srečanju je pravno-svetovalna delavnica preučila nekaj specifičnih primerov nespoštovanja zaščitnih norm, ki jih je prejela v vpogled, da bi o njih izrazila mnenje. Člani delavnice so v uvodu še dodatno izostrili načrt dela, kjer je bila izpostavljena predvsem skrb za udejanjanje 8. in 10. člena zakona 38/2001.
Prav na to temo se je nanašala večina prejetih prošenj, ki so jih prisotni obravnavali na zadnjem zasedanju delavnice. Glede udejanjanja člena 8, s katerim se priznava pravica do uporabe slovenskega jezika v odnosih do krajevnih uprav in podjetij, ki opravljajo storitve javne koristi, so prišle do izraza številne nedorečenosti in težave.
Dvojezična okenca v središčih Trsta, Gorice in Čedada oz. Špetra opravljajo na primer precej nefunkcionalno vlogo. Občani zaradi nepraktičnosti s težavo uporabljajo te storitve, kjer so postopki marsikdaj zamudni. Odvetnik Primosig je izpostavil potrebo po iskanju boljših operativnih rešitev, v prvi vrsti spletnih storitev, ki predstavljajo prihodnost poslovanja javnih uprav. Občani bi morali imeti možnost, da ravno preko spleta prejmejo čim več dvojezičnih potrdil in dokumentov.
Kakorkoli pa se morata ob tem uveljavljati možnost in pravica po uporabi slovenskega jezika v ustni in pisni obliki na območju, ki ga določa 4. člen zaščitnega zakona. To bo ena osrednjih tem, ki jih bo koordinator delavnice Semolič obravnaval na specifičnih srečanjih predvsem z župani Trsta in Gorice. Uporaba slovenskega jezika je občutena potreba tudi na področju sociale in zdravstva: v tem primeru bodo sogovorniki krajevne zdravstvene enote.
V drugem delu srečanja je bil govor o vidni dvojezičnosti oz. 10. členu zakona št. 38. Bojan Brezigar je menil, da bi se morala deželna uprava resneje ukvarjati s tem področjem. Obveze posameznih dejavnikov slonijo namreč na dekretih predsedstva dežele. Pravno-svetovalni organ SKGZ bo spodbujal deželo, da odločno ukrepa pri posameznih javnih podjetjih, ob tem pa bo tudi sam nadaljeval z neposrednim stikom s pristojnimi sogovorniki.
Ob zaključku zasedanja je prišla na dan želja in potreba, da se izoblikuje medmanjšinski evropski projekt za standardizacijo prevodov. Ta bi predstavljal dragoceno pomoč za vse javne uprave, ki še danes uporabljajo različne inačice pri prevajanju istih upravnih aktov ali pravnih izrazov.