Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Predstavitev projekta LEX

15/02/2012
Trst, 14.02.2012 - Predstavitev projekta LEX
Standardni projekt LEX, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, je nastal z namenom utrjevanja sodelovanje med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji, in sicer na področju vrednotenja in skupne delitve zgodovinske dediščine in identitete ter promocije zaščite manjšin v pravnem smislu.
Primarni cilj tega projekta je omogočiti popolno družbeno integracijo manjšin v obravnavanih državah in celotnem čezmejnem območju, da bi tako uspeli premagati jezikovne ovire in predsodke, ki vladajo še dandanes kot posledica zgodovinske zapuščine.
Pričujoči projekt je nastal na podlagi aktivnega sodelovanja med italijansko in slovensko narodno skupnostjo, ki se je okrepilo zlasti v zadnjih letih kot posledica skupnega uresničevanja različnih evropskih projektov, predvsem na kulturnem in književnem področju. Ti projekti so privedli do pozitivnega doprinosa k celotnemu upravičenemu območju programa za čezmejno sodelovanje in ne zgolj manjšinam.
Vodilni partner standardnega projekta LEX je Slovenska kulturno-gospodarska zveza. SKGZ je krovna organizacija, ki združuje na deželnem nivoju slovenske organizacije, ustanove, društva in posameznike.
Prvi partner projekta je Italijanska Unija, ki kot enotna, avtonomna, demokratična in pluralistična organizacija Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem izraža organizacijsko razvejanost ter politične, gospodarske, kulturne in družbene potrebe.
Ostali partnerji projekta so: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Inštitut Jacques Maritain, Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI, Kulturno društvo Ivan Trinko, Inštitut za upravno pravo Zavod za pravno svetovanje in Università di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Univerza v Trstu Oddelek za politične in družbene vede.
Dejavnosti, ki si jih projekt prizadeva razviti v smislu doseganja primarnih ciljev izhajajo iz poglobljene raziskovalne dejavnosti, ki bo temeljila na podrobnem pregledu zakonodaje na področju varstva manjšin. Predvideno je tudi raziskovalno in analitično delo na dveh področjih. Pri prvem gre za določitev dejanske stopnje izvajanja in spoštovanja manjšinam priznanih pravic, cilj drugega pa je oceniti učinke, ki jih imajo obstoječi evropski in državni predpisi ter konkretno izvajanje le-teh za ohranjanje in utrjevanje identitete manjšinskih jezikov in kultur.
V nadaljevanju bo potekalo osem znanstveno-zakonodajnih aktivnosti, in sicer štiri delavnice in štiri okrogle mize. Posebna pozornost bo namenjana mlajši populaciji s prirejanjem osemnajstih didaktičnih delavnic.
Rezultati raziskovalne dejavnosti bodo objavljeni v publikaciji. Projekt pa predvideva tudi ureditev in tisk brošure, ki bo vključevala zbirko zakonov.
Vidljivost projekta bodo jamčili tri posveti, ki bodo potekali v obdobju izvajanja le-tega na celotnem ozemlju, ki ga predvideva (v pokrajinah Trst, Gorica in Videm v Italiji ter v statističnih regijah Obalno-kraška in Osrednjeslovenska v Sloveniji).
Standardni projekt LEX bo s pomočjo dejavnosti, ki jih predvideva, pripomogel k širitvi vrednot, ki zadevajo večjezičnost, večkulturnost ter k valorizaciji identitet, kultur in populacijskih posebnosti na celotnem območju programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.