Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Rudi Pavšič pisal ministru Boštjanu Žekšu in Miru Petku

09/12/2011
NULL
Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič je pisal zahvalni pismi ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjanu Žekšu in predsedniku Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Miru Petku.

V dopisu ministru Žekšu se predsednik SKGZ zahvaljuje ministru, državnemu sekretarju Borisu Jesihu in vsem sodelavcem na Uradu za dobro sodelovanje in tako nadaljuje: *''Izkušnja ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se je začela z vašim mandatom, je potrdila pravilnost izbrane poti in bi jo veljalo nadaljevati. Prednosti, ki jih predstavlja tako pomembna vladna odgovornost do Slovencev, ki živimo zunaj meja Republike Slovenije, se je izkazala za učinkovito in je nadgradila dotakratno sodelovanje naše manjšinske organiziranosti z Uradom na ministrstvu za Zunanje zadeve.*

*Slovenci v sosednjih državah smo z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu utrdili povezavo in interakcijo z ministrskimi resorji, ki imajo posebne pristojnosti do zamejske stvarnosti, v prvi vrsti z ministrstvom za zunanje zadeve, ministrstvom za kulturo, za šolstvo in izobražervanje ter za gospodarske dejavnosti in kmetijsko področje.*

*Ravno tako je pomembno, da se na Svetu vlade za manjšinska vprašanja pri predsedniku vlade ustvarijo še boljše priložnosti za nastavljanje strategij Republike Slovenije do svojih narodnih skupnosti v sosednjih državah. Obenem sem mnenja, da naj bo Svet vlade izraz celovite manjšinske pluralnosti.*

*Mnenja sem tudi, da je primerno razmisliti o nadgradnji zdajšnjega zakona za Slovence v zamejstvu ter se posebej posvetiti vlogi naše skupnosti v novih evropskih povezavah in vprašanju boljšega čezmejnega povezovanja. Zakon naj bo še bolj naravnan v smeri večjega povezovanja in novih priložnosti, ki nam jih ponuja skupno bivanje v Evropski uniji.*

*Prepričan sem tudi, da moramo skupaj razmisliti o naši skupni bodočnosti in naše delo nastviti tako, da bo učinkovito in primerno za nove čase. Tako v Sloveniji kot v našem prostoru so potrebne določene miselne reforme, ki naj sprožijo določene spremembe v sistemu sodelovanja in financiranja. Ustvariti je treba priložnost za takšno vizijo o nas in našem povezovanju, ki bo upoštevala vse, kar smo dobrega in dragocenega ustvarili v naši polpreteklosti ter to stvarnost oplemenititi z izbirami, ki upoštevajo stvarne potrebe naše skupnosti v tretjem tisočletju. Gre za izbire, ki bodo izpostavljale in nagrajevale dejavnosti, ki bodo utrjevale slovenski jezik, razpoznavnost naše skupnosti v širšem prostoru, skrb za znanje in izobraževanje, čezmejno povezovanje in medkulturni dialog.*

*Prepričan sem, da bomo tega sposobni v tesnem medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in ob dejstvu, da je pluralnost manjšinske družbe bogatost, ki jo je treba upoštevati, četudi včasih podaljšuje roke uresničevanja postavljenih ciljev. SKGZ se bo trudila, da bi tudi znotraj naše narodne skupnosti poiskala omenjene poti in bo vztrajala pri uveljavljanju potrebnih reform, ki predstavljajo edino jamstvo za nadaljno uspešno slovensko prisotnost v deželi Furlaniji Julijski krajini.''*

Tudi v dopisu Miru Petku se Pavšič zahvaljuje predsedniku Komisije in vsem njenim članom za sodelovanje. *''Parlamentarna komisija je v vseh teh letih odigrala zelo pomembno vlogo povezovalca naše stvarnosti ter se trudila v smeri uresničevanja skupnega slovenskega prostora.*

*V vseh teh letih ste opravili veliko dela v želji, da bi bila manjšinska vprašanja del vsakodnevne stvarnosti Državnega zbora, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. V času, ki stoji pred nami, pa bo potrebno nadgraditi dosedanje delo, ki naj bo usmerjeno predvsem v iskanje možnosti, da bi se problematike iz zamejskega prostora slišale in upoštevale še v večji meri v osrčju parlamentarne organiziranosti''*, zaključuje predsednik SKGZ.