Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Trgovski dom v Gorici

28/01/1999
NULL
Potem ko je iz prostorov Trgovskega doma v novembru končno zasijala luč, se je pred nekaj dnevi nanj ponovno vrnil napis »Trgovski dom«, sicer ne na pročelni stolp, kjer je že bil nekoč, temveč z mastnimi črkami na eno izmed pritličnih izložb. Natanko tam, kjer se v notranjosti zaključujejo obnovitvena dela in kjer bodo prostori dobili novo vsebino, prilagojeni črki zaščitnega zakona. Odločilno besedo o tem, kakšna bo nova vsebina, imata krovni organizaciji. Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) jo je že izrekla, Svet slovenskih organizacij (SSO) je še ni. Čas pritiska: po predvidevanjih Livia Semoliča, koordinatorja komisije, ki je zadnje leto spremljala potek obnove in razpravljala o vsebini, utegne priti do predaje ključev v tednu okrog 23. februarja, ob dvanajsti obletnici odobritve zaščitnega zakona 38/2001 in ob sedmi obletnici prenosa Trgovskega doma z države na deželo.
**Semolič, tokrat gre zares?**
Tako je. Kdor se zazre v okna na Korzu Verdi, bo videl skoraj dokončane prostore, na enem izmed velikih oken pa še napis »Trgovski dom«, kar pritrjuje zagotovilom deželnih funkcionarjev, da nam bodo ključi izročeni v teku nekaj tednov. Ni pa še tehnološke opreme, ki je vezana na dokončno namembnost prostorov. Ravno ta ostaja neznanka. Šestčlanska komisija, ki so jo imenovali deželna predsednika SKGZ in SSO ter Narodna in študijska knjižnica, se je v decembru sestala s predstavniki krovnih organizacij in knjižnice ravno zato, da bi dokončno razčistili pojme okrog tega bistvenega vprašanja. Na podlagi zaključkov seje sta predsednika SKGZ in SSO, Rudi Pavšič in Drago Štoka, prejela uradno prošnjo, da v pisni obliki sporočita, če bosta zagotovila finančna sredstva za delovanje in vzdrževanje obnovljenih prostorov. Pavšič je že decembra posredoval pritrdilen odgovor. Prepričani smo, da bomo v najkrajšem času prejeli tudi odgovor predsednika Štoke, ki nam bo omogočil, da se dokončno izrečemo o tem, če zmoremo neposredno upravljati prostore.
**V primeru pozitivnega odgovora kateri bo prvi korak?**
Komisija bo pripravila razpis za izbiro kulturnega menedžerja, ki naj bi postal akter in duša oživljenih prostorov. V njih bomo uredili kulturno-informativno središče s predstavitvijo ne le manjšinskih dejavnosti, a celotnega goriškega prostora in širše - skratka, kraj dogajanja v duhu sožitja in zaščitnega zakona.
**Računate samo na manjšinski denar?**
Začetna sredstva so potrebna za zagon dejavnosti. Računamo na to, da bo postal ta prostor zanimiv za vse, tudi zaradi središčne lokacije, in da se bodo našli finančni viri tudi izven manjšinskih okvirov.
**Katera je B varianta, če bo odgovor negativen?**
Konkretna alternativa je prenos prostorov v uporabo Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS, op.p.). V decembru je direktor EZTS Marjan Pintar naslovil na našo komisijo uradno pismo, v katerem sprašuje o možnosti za priselitev EZTS v Trgovski dom, kar je predvideno po statutu združenja. Če se bo manjšina odpovedala neposrednemu razpolaganju s prostori, je to najboljša alternativa.
**Kam pa bo šel EZTS, če bo obnovljeno pritličje za manjšino?**
V tem primeru se bo EZTS lahko vselil v sosednje vogalne prostore, ki jih je zasedala ambulanta. Glede tega sem uradno prosil generalnega direktorja deželnega odborništva za finance in premoženje, naj stopi v stik z odgovornim za deželni urad uprave državne posesti Robertom Fusarijem, ki mi je zagotovil, da je že pripravljena pogodba, na podlagi katere bodo prostori nekdanje ambulante predani deželi, ta pa jih bo prenesla na NŠK. Pintarju bom odgovoril, ko nam bo jasno, katere prostore naj ponudimo EZTS. To pa nam bo jasno, ko bomo prejeli odgovor predsednika SSO.
**Začelo se je pred desetimi leti ...**
S problematiko Trgovskega doma sva se s senatorjem Milošem Budinom začela spopadati pred natanko desetimi leti. Tedanja direktorica goriških uradov finančnega ministrstva Celestina Pozar nama je takrat dejala, da se bodo prostori izpraznili v doglednem času. Začel pa se je običajni ping-ping med krajevnimi uradi ministrstev in Rimom, ki nam ni dovolil, da bi prišli zadevi do dna kljub jasnim obvezam iz zaščitnega zakona. Bili smo tudi priča izigravanju, ko so v pritličju odprli ambulanto. Zato da se je zadeva obrnila v pravo smer, je bilo potrebnega veliko dela, potrpežljivosti in končnega soglasja vseh institucionalnih sogovornikov, od dežele do uprave državne posesti in goriškega prefekta. Nazadnje, z vztrajnim vsakdanjim delom in tudi z javnimi nastopi vseh manjšinskih dejavnikov, smo poleg pridobitve prostorov dosegli pri deželi tudi njihovo obnovo. Velika škoda bi bila, če bi jih sedaj ne znali primerno izkoristiti in če manjšina ne bi enakega zanosa vložila tudi v vračanje Narodnega doma v Trstu. Trgovski dom naj bo za vse nas spodbuda! (ide)
(Primorski dnevnik, 27. januarja 2013)