Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

V Čedadu zasedal Izvršni odbor SKGZ

28/07/2016
Rudi Pavšič, David Peterin, Tomaž Ban in Luigia Negro
Evropski projekti so priložnost za nadgradnjo našega povezovanja v obmejnem prostoru in utrjujejo sodelovanje med narodnimi skupnostmi, še posebej z italijansko v Sloveniji in slovensko na Koroškem. O pripravah na novo obdobje evropskega načrtovanja je tekla beseda na seji Izvršnega odbora SKGZ, ki je potekala v ponedeljek zvečer na sedežu KD Ivana Trinka v Čedadu. O pripravah in načrtih v okviru evropskega projektiranja je spregovoril Martin Lissiach, ki operativno sledi temu segmentu dejavnosti. Vodstvo SKGZ je seznanil z načrti, ki jih v glavnem pripravljajo v tesnem sodelovanju s SSO, s katerim se bo SKGZ prijavljal na razpise v obliki začasnega ciljnega združenja Projekt. Dragoceno bo še naprej sodelovanje z Italijansko unijo na novem programu Interreg Slovenija-Italija. Izziv predstavljajo v tem programskem obdobju še razpisi na Interregih Italija-Avstrija in Italija-Hrvaška.
Predsednik Rudi Pavšič, ki se je pred sejo Izvršnega odbora srečal s pokrajinskimi predsedniki Zveze, je poročal o načrtih za novo sezono, ki jo bo zaznamovalo nekaj odmevnejših dogodkov. Mednje sodijo projekt o fotoreporterju in pričevalcu našega prostora Mariu Magajni, dogodki ob 100-letnici rojstva Borisa Raceta-Žarka ter izid monografije Miroslava Košute in Klavdija Palčiča. Ob teh se bodo v vseh treh pokrajinah še nadaljevali projekti, ki so zaznamovali iztekajočo se sezono kot ciklus javnih večerov na Tržaškem pod geslom Antifašizem danes, prireditve v okviru Goriškega loka ter nadaljevanje tematskih večerov v Benečiji. Člani vodstva SKGZ so bili tudi mnenja, da bi bilo primerno sestaviti okvirni program skupnih projektov, ki naj bi jih v naslednji sezoni uresničili skupaj obe krovni organizaciji.
V začetku jeseni naj bi na seminarskem srečanju Deželnega sveta SKGZ spregovorili o aktualni vlogi krovne organizacije ter predstavili celovit program dejavnosti posameznih odborništev.
Predsednik Pavšič je sodelavce seznanil o nedavnih srečanjih predsednikov obeh krovnih s predsednico SSG Bredo Pahor in z ministroma RS za kulturo Peršakom in za Slovence v zamejstvu in po svetu Žmavcem. Predsednik krovne je vodstvo seznanil tudi z dopisom slovenskima deželnima svetnikoma Gabrovcu in Ukmarju glede potrebe, da bi v rebalansu Dežele FJK vendarle ustanovili poseben manjšinski sklad za nepremičnine, ki ga predvideva deželni zaščitni zakon in s katerim bi lahko bolje načrtovali upravljanje manjšinskih sedežev in domov, kakor tudi obnovo Stadiona 1. maja.
Rudi Pavšič je tudi predlagal institucionalnemu manjšinskemu zastopstvu (slovenska poslanka, deželna svetnika, predsednica paritetnega odbora in predsednika obeh krovnih), da bi se čimprej srečali in skupaj dorekli korake, ki bi jih bilo treba storiti v zvezi z novim državnim volilnim zakonom, da bi upošteval norme za nadaljnjo prisotnost slovenskega predstavnika v parlamentu.