Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

V kratkem bo nastalo združenje Trgovski dom

19/10/2011
Gorica, 17.10.2011 - seja pokrajinskih tajništev SKGZ in SSO
Pred koncem tekočega meseca bodo SKGZ, SSO ter NŠK imenovali petčlanski odbor, ki bo skrbel za upravljanje pritličnih prostorov Fabianijeve palače na Verdijevem korzu v Gorici. O ustanovitvi združenja Trgovski dom so se goriški predstavniki SKGZ in SSO dogovorili na sestanku, ki je potekalo v ponedeljek na sedežu SKGZ v KB centru. Za SSO so bili prisotni Walter Bandelj, Julijan Čavdek in Ivo Cotič, za SKGZ pa Livio Semolič, Igor Komel, Aleš Waltritsch in David Peterin.
Prva točka na dnevnem redu je bil ravno Trgovski dom. Do izbire podjetja, ki bo stavbo obnavljalo, bi moralo priti v kratkem, v drugi polovici prihodnjega leta pa bodo prostori zelo verjetno že oddani uporabnikom. Kot smo že večkrat poročali, bo pritličje Trgovskega doma postalo neke vrste središče za promocijo slovenske realnosti in ponudbe na različnih področjih, od kulture do turizma, ob tem bo v njem imel sedež tudi EZTS. »Vsi soglašamo, da je treba določiti ožji odbor, ki bo prostore upravljal in skrbel za udejanjanje zastavljenih smernic. Zato smo se dogovorili o ustanovitvi združenja Trgovski dom, ki ga bo sestavljalo pet članov,« je povedal pokrajinski predsednik SKGZ Livio Semolič. Krovni organizaciji bosta do konca oktobra imenovali vsaka po dva člana, NŠK pa enega. »Združenje bi tudi skrbelo za iskanje sredstev, ki bodo potrebna za vzdrževanje in delovanje teh prostorov. Tega denarja SKGZ, SSO in NŠK nimajo, iskati ga bo treba drugje, npr. pri Trgovinski zbornici,« je povedal Bandelj, Semolič pa je dodal, da bi bila v tej logiki dobrodošla tudi sinergija z EZTS-jem.
Udeleženci ponedeljkovega sestanka so se dalje zaustavili pri odprtju slovenskih jasli v Ulici Rocca, v zvezi s katerimi ostaja še vedno nekaj odprtih vprašanj. »Čakamo na formalni sestanek z županom Romolijem, ki nam je neuradno napovedal, da ima rešitev za problem lestvic oz. kriterijev za vpis v slovenske jasli,« je povedal Semolič, po katerem bo predmet preverjanja tudi razpis za izbiro učnega in neučnega osebja jasli. »Tudi pomožno osebje jasli bi moralo obvladati slovenščino, trenutno pa ni tako,« je pristavil Bandelj.
Predmet pogovorov je bilo v ponedeljek še krčenje števila goriških rajonov z deset na štiri, ki ga predvideva deželni zakon. SKGZ in SSO sta ocenili, da goriška občina doslej ni naredila vsega, kar bi lahko, da bi dežela pri sestavi kriterijev upoštevala kulturno in jezikovno specifiko Gorice ter ji omogočila ohranitev višjega števila rajonov, zato bosta na prihodnjem srečanju predlagali županu Romoliju, naj zahteva spremembo zakona. V primeru, da drugačnih pogojev za Gorico ne bo mogoče doseči, se bosta krovni organizaciji še enkrat sestali in preverili, ali bi bilo bolje vztrajati pri ohranitvi treh ločenih slovenskih rajonov oz. predlagati združitev Podgore z rajonom Pevma-Štmaver-Oslavje.
Semolič je ne nazadnje izrazil upanje, da bosta krovni organizaciji na Goriškem tudi v prihodnje sodelovali pri reševanju raznih manjšinskih problematik. »Želim si, da bi se težko ozračje, ki se je zaradi polemik ustvarilo med SKGZ in SSO na deželni ravni, ne preneslo na pokrajinsko stvarnost,« je povedal pokrajinski predsednik SKGZ. (Ale)
(Primorski dnevnik, 19. oktobra 2011)