Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

V Trstu zastopal Pokrajinski svet SKGZ za Tržaško

15/10/2014
Trst, 13.10.2014 - Zasedanje Pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško
Pokrajinski svet SKGZ za Tržaško, ki je potekal v Gregorčičevi dvorani v ponedeljek, je z zadovoljstvom sprejel umestitev Paritetnega odbora in čestital novi predsednici in podpredsedniku Kseniji Dobrila in Firminu Marinigu. SKGZ je mnenja, da Ksenija Dobrila predstavlja najboljšo sintezo različnih pogledov znotraj naše skupnosti in (ki) bo na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj zlasti na šolskem področju zagotovo znala dobro opravljati zahtevno nalogo v Paritetnem odboru. Krovna organizacija je nadalje mnenja, da predstavlja podpredsednik Marinig s svojo (z njegovo) dolgoletno izkušnjo v krajevnih upravah veliko pridobitev za sam Paritetni, predvsem kar zadeva zahtevne problematike uveljavljanja manjšinških pravic na območju videmske pokrajine. SKGZ se je ob tej priložnosti zahvalila dosedanji predsednici Jole Namor za opravljeno delo.
Pokrajinski svet je obravnaval številne aktualne teme, med katerimi je bilo v ospredju vprašanje dvojezičnosti na tržaški občini. Številni prisotni so soglašali, da se slovenščina še vedno s težavo uveljavlja v vsakdanjem življenju, še zlasti v tržaški občini. Slovenski jezik je še vedno tabu tema tudi med tistimi, ki se načelno imajo za prijatelje Slovencev. Stigmatizacija prevajalske službe je popolnoma neumestna in nepotrebna, zato si bo SKGZ še naprej vztrajno prizadevala za uveljavljanje dvojezičnosti v javnosti na vseh nivojih. To bi morala biti vsakodnevna prioriteta tudi vseh slovenskih javnih upraviteljev predvsem ob skrbi, da se dosežejo nastavljeni cilji.
V svojem poročilu je pokrajinski predsednik Marino Marsič izpostavil šibkost skupnega predstavništva, ki zaradi nepremostljivih nesoglasij ne uspe dajati zadovoljivih odgovorov na pomembna vprašanja. Različna stališča, ki jih jasno ponazorujejo sterilne javne polemike, ne pripomorejo k uresničevanju vse bolj potrebnih reform v naši skupnosti. Manjšina pa se ne more razvijati brez suverenega vodstva, zato bo potrebno čimprej razmisliti o demokratični volilni konfrontaciji v naši skupnosti.
Glavni del ponedeljkove seje Pokrajinskega sveta je bil namenjem predstavitvi predloga o notranji reorganizaciji SKGZ. Vodstvo je odločilo, da bo reforme začelo uvajati prav znotraj krovne organizacije. Predlog, ki cilja na večjo učinkovitost krovne organizacije, predvideva razširitev volilne baze, neposredno izvolitev deželnega predsednika in poenostavitev organigrama. Izpostavljena reforma bolje in učinkoviteje (boljše in bolj učinkovito) predstavlja vlogo Deželnega sveta in Izvršnega odbora, ki morata postati nosilna stebra strukturiranosti krovne organizacije. Obenem se bo okrepila vloga članov posameznikov. Sintezo stališč treh Pokrajinskih svetov bo moral proučiti (preučiti) in odobriti Deželni svet SKGZ na naslednji seji.
Pokrajinski svet je na svojem zasedanju sprejel tudi nove člane, ki so zaprosili za člansko izkaznico SKGZ.