Pričujoče spletno mesto uporablja sejne (nujno potrebne) piškotke ter druge piškotke (piškotke tretjih oseb) v namen zagotovitve najboljše uprabniške izkušnje. Spletna stran neposredno uporablja sejne piškotke, po Pravilniku o piškotkih pa obstaja možnost onemogočanja uporabe piškotkov, ki zbirajo spletne analitične podatke. V kolikor uporabnik nadaljuje z brskanjem po spletni strani ali zapre obvestilo o piškotkih, soglaša z uporabo vseh piškotkov.

X zapri

Izključno enojezične davčne pole v Nabrežini: Gabrovec pisal županu Retu

07/05/2006

Spošt. gospod Giorgio RET Župan Občine Devin-Nabrežina

Zadeva: vprašanje izključno enojezičnih davčnih pol – primer občanke Živke Marc

Pred nekaj dnevi je časopis Primorski dnevnik objavil daljši članek v zvezi s sporom med devinsko-nabrežinsko občanko gospo Živko Marc in občinsko upravo oz. davčno iztirjevalnico. Iz članka zvemo, da je gospa Marčeva na osnovi veljavne zakonodaje in samih zagotovil občinskega pravilnika zahtevala dvojezično oz. v slovenščino prevedeno davčno polo za plačevanje davka na smeti. Pravico do tega ima gospa Marčeva na osnovi 8. člena zaščitnega zakona 38/01, ki pravi, da “na območju, ki ga omenja 1. člen, je ob uradnem značaju italijanskega jezika, slovenski manjšini priznana pravica do rabe slovenščine v odnosih s krajevnimi upravnimi in sodnimi oblastmi, kakor tudi s podjetji, ki na osnovi koncesij opravljajo storitve javne koristi in imajo svoj sedež na območju, ki ga določa 1. člen in so pristojna za območja občin, ki jih določa 4. člen tega zakona”. Prav tako jasen je tudi občinski statut, ki v 4. členu obravnava prisotnost slovenske manjšine na območju Občine Devin-Nabrežina. Prizadeta občanka se ne upira plačevanju davkov, vendar njena zahteva je neizpodbitno utemeljena in jasna: italijanska državljanka slovenske narodnosti ima v Nabrežini pravico, da se poslužuje priznanega manjšinskega jezika. Ko bo ta pravica spoštovana, bo prizadeta državljanka spoštovala dolžnost plačevanja davkov in drugih pristojbin, ki jih predvideva zakonodaja. Do danes občinska uprava, ki jo vodite, očitno ni pokazala zadostnega razumevanja za to vprašanje, kar je navedeni občanki že povzročilo hude nevšečnosti. Spričo povedanega Vas prosim, da zadevo ponovno in resno vzamete v pretres, saj tu ne gre samo za vprašanje plačevanja davkov, temveč je v tem sporu pod vprašajem sama kredibilnost institucij. V pričakovanju na Vaš cenjeni odziv prejmite odlične pozdrave.

Igor GABROVEC Pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško