22.06.2017 Trst za Evropsko prestolnico znanosti v letu 2020

16.06.2017 Kučan pri SKGZ

VČLANI SE
V SKGZ

Kongres SKGZ je v letu 2009 sprejel predlog, da se krovna organizacija okrepi s člani posamezniki, ki bi pripomogli k rasti organizacije in njeni utrditvi.
(Poziv k včlanjevanju)
(Pristopna izjava)
Tudi jaz sem SKGZ. Včlani se! Mnenja vseh za skupno rast

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

Srečanje SKGZ s predstavniki Zahodnokraškega rajonskega sveta

06.03.2017Marino Marsič, Tomaž ban, Maja Tenze in Marina Grilanc

V okviru srečanj z javnimi upravitelji so člani tržaškega pokrajinskega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze obiskali sedež zahodnokraškega rajonskega sveta na Proseku. Srečanje je obsegalo nekatere aktualne tematike, ki zadevajo neposredno interese slovenske narodne skupnosti. Predsednik pokrajinskega odbora SKGZ Tomaž Ban (spremljala sta ga Martin Lissiach in Marino Marsič) je uvodoma izpostavil željo in potrebo po dialogu in skupnem delu na vseh področjih, ki se tičejo slovenske narodne skupnosti v Italiji. Predsednica Maja Tenze, prisotna je bila tudi podpredsednica Marina Grilanc, je predstavila delovanje rajonskega sveta, predvsem prizadevanja za odprtje dvojezičnih jasli na Krasu. Resolucijo so podpisali vsi svetniki, tako večine kot opozicije, občinska odbornica Brandijeva pa je kljub temu dala negativen odgovor. Družinam je svetovala, naj vpišejo svoje otroke v jasli v Ul. Veronese v Trstu. Tu pa je število razpoložljivih mest nezadostno in Sveti Jakob je zelo oddaljen, zato bo rajonski svet vztrajal pri svoji upravičeni zahtevi, ki je med drugim potreba celotne skupnosti tako slovenskih kot tudi italijanskih družin. Rajonski svet si v okviru izvajanja določil zaščitnega zakona prizadeva tudi za vidno dvojezičnost tako na cestnih smerokazih kot v javnih uradih na teritoriju. Kot primer je Marina Grilanc izpostavila poštni urad, ki je že dalj časa brez osebja, ki obvlada slovenski jezik.

Trst, 28. februarja 2017