22.06.2017 Trst za Evropsko prestolnico znanosti v letu 2020

16.06.2017 Kučan pri SKGZ

VČLANI SE
V SKGZ

Kongres SKGZ je v letu 2009 sprejel predlog, da se krovna organizacija okrepi s člani posamezniki, ki bi pripomogli k rasti organizacije in njeni utrditvi.
(Poziv k včlanjevanju)
(Pristopna izjava)
Tudi jaz sem SKGZ. Včlani se! Mnenja vseh za skupno rast

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

Včlanjevanje posameznikov

Slovenska kulturno-gospodarska zveza je na kongresu leta 2009 svojo jasno vizijo bodočnosti izrazila z možnostjo včlanjevanja posameznikov. Vsi, ki soglašajo z vsebino in cilji organizacije, se lahko vanjo vpišejo. Poleg zgodovinskega pomena članic je postala nujna tudi prisotnost posameznikov, ki želijo sooblikovati družbeno stvarnost in biti v slovenski organizaciji civilne družbe, ki ima v svojem statutu jasno opredeljene smotre.

Gre za korak v smeri pospeševanja demokratičnega ustroja organizacije, saj gre za bistvene pravice ljudi in skupnosti, ki jo posamezniki sestavljajo. Včlanjevanje posameznikov predstavlja akcijo, ki bo lahko pripeljala do utrjevanja medsebojne solidarnosti med ljudmi in do sožitja med pripadniki različnih narodov ter do uveljavljanja kulture miru in sodelovanja.

Posamezniki v organizaciji krepijo še bolj odprte in demokratične odnose v sami SKGZ, njeno prozornost in jasnost pri zasledovanju njenih konstitutivnih ciljev.

Pristopno izjavo natisni, izpolni in podpiši. Original oddaj uradom SKGZ ali pošlji po pošti. Po želji lahko izjavo izpolniš tudi preko spleta.

Priložene datoteke

pristopna izjava